Bìa trình ký đôi simili A4

Bìa dạng đôi còn giúp bảo quản giấy tờ bên trong tốt hơn.
– Có kẹp mạ inox để cố định giấy tờ.
– Để được khoảng 20 tờ giấy A4, định lượng 70 hoặc 80gsm.
Cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần kẹp giấy tờ bằng nẹp inox và lấy ra dễ dàng, các giấy tờ được giữ thẳng nếp không bị nhàu, bị quăn góc.

Ms. Diễm