Giấy note vàng 3×2 UNC

Giấy note vàng 3×2 UNC gồm nhiều tờ trong 1 xấp, sử dụng tiết kiệm trong thời gian dài. Sản phẩm có thể tháo dán và gỡ ra dễ dàng nhờ lớp keo mỏng.

Đóng gói: 12 xấp/lốc.

Giấy note vàng 3×2 UNC sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến tạo nên sản phẩm giấy tốt nhất cho người dùng và hoàn toàn thân thiện với sức khỏe.

Loại giấy này có thiết kế đúng tiêu chuẩn 2×3 INCH, đáp ứng tốt yêu cầu của người sử dụng.

Ms. Diễm